สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บริษัท ซีรีนบล็อค จำกัด

ซีรีนคอนกรีตบล็อค

        ความถนัดของเรา
               บริษัท ซีรีนบล็อก จำกัด ผลิตคอนกรีตบล็อกแบบต่างๆสำหรับงานก่อสร้างบ้านอยู่อาศัย
        รวมทั้งบล็อกสำหรับตกแต่งภูมิทัศน์ มีทั้งบล็อกกลวงสำหรับก่อผนังรับแรง   บล็อกผนังกันดิน 
        บล็อกปูพื้น และบล็อกผนังมวลเบา
               บริษัทของเราเป็นบริษัทแรกในเมืองไทยที่พัฒนาระบบ     การก่อสร้างบ้านแบบผนังรับ
        น้ำหนัก 
( Load-bearing wall construction ) 
ขึ้นมา   และยังเป็นบริษัทเดียวที่มี  
        ประสบการณ์ และความชำนาญด้านนี้

 

        ประวัติความเป็นมา
                ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน มีป่าไม้เมืองร้อนมากมาย บ้านส่วนใหญ่ในอดีตจึงเป็นบ้าน
        ไม้ มีการใช้อิฐก่อสร้างเฉพาะอาคารสาธารณะ     ในระยะหลังคอนกรีตถูกนำเข้ามาจากประเทศ
        ตะวันตก   จึงมีการสร้างบ้าน
'ตึก'   ในรูปแบบ เสา - คาน   แทนบ้านไม้เพราะถือว่าคงทนกว่า
       บ้านแบบนี้ใช้อิฐมอญก่อเป็นผนังกั้นแบ่ง  แต่ไม่ช่วยรับน้ำหนัก   บ้านอิฐในประเทศตะวันตกเป็น
       แบบผนังรับน้ำหนัก  และนิยมใช้ในกว่าสามในสี่ของบ้านพักอาศัยทั่วโลก    แต่กลับไม่เป็นที่รู้จัก
       ในเมืองไทย
                บริษัท ซีรีนบล็อก จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542   
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำระบบการ
       ก่อสร้างแบบผนังรับน้ำหนักเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทย  เนื่องจากอิฐดินเหนียวที่ใช้เมืองไทยยังมี  
       คุณภาพต่ำ ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ หรือหากทำให้แข็งแรงก็มีราคาสูง    บริษัทจึงเลือกที่จะผลิต
       บล็อกคอนกรีตขึ้นมาแทน เพราะถูกกว่าและสามารถทำรูปร่างที่เหมาะสมได้ด้วย บริษัทฯได้นำเข้า
       เครื่องอัดบล็อกอัตโนมัติจากต่างประเทศ   และได้ทำโครงการ  บ้านจัดสรรเพื่อรองรับการพัฒนา
       เทคนิคการก่อสร้างไปพร้อมกัน ปัจจุบันบริษัทได้สร้างบ้านไปแล้วกว่า 
200 หลังใน 4
โครงการ
       และบ้านของลูกค้านอกโครงการอีกจำนวนมาก ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่