สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

         บล็อกผนัง 'ซีรีนบล็อก' 
                     เป็นบล็อกกลวงสำหรับก่อผนัง มีขนาดโมดุล 300 x 150 x 150 มม. โดยขนาดจริงของบล็อกคือ
           290 x 140 x 140 ซม. มีรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 

                                    รูปร่าง              กลวงมาตรฐาน  บล็อกราง

                                    ขนาด               เต็มก้อน  ครึ่งก้อน

                                    ผิว                    ผิวเรียบ  ผิวหิน (ผิวผ่า)

                                    สี                       เทามาตรฐาน (สีปูน)  เหลือง น้ำตาล แดง earth tone ขาว เหลืองพิเศษ                                                               แดงพิเศษ เขียว

    ตัวอย่างซีรีนบล็อคหน้าเรียบ สี ต่างๆ

     
ีรีนบล็อค สีน้ำตาล        ซีรีนบล็อค สี SET 4      ซีรีนบล็อค สีแดง      ซีรีนบล็อค สีเทา      ซีรีนบล็อค สี SET 5
 
                                          

ัวอย่างซีรีนบล็อคหน้าหินธรรมชาติ สี ต่างๆ

 

ีนบล็อคหน้าหิน สีเทา   ซีรีนบล็อคหน้าหิน สีแดง   ซีรีนบล็อคหน้าหิน สีน้ำตาล    ซีรีนบล็อคหน้าหิน สีเหลือง          


ซีรีนกรีนวอลล์
ป็นบล็อกสำหรับก่อผนังกันดิน โดยการวางซ้อนขึ้นไปโดยไม่ต้องใช้ปูนช่วยยึด บล็อกจะยึดเกาะกันได้เอง
สามารถก่อได้สูงถึง
3
เมตรต่อชั้น ข้อดีกว่ากำแพงกันดินแบบอื่นๆ คือซีรีนกรีนวอลล์มีความสามารถใน
การระบายน้ำออกได้ตามธรรมชาติ และมีความสวยงาม ดูสบายตา และจะสวยงามยิ่งขึ้นเมื่อมีการปลูก
ไม้ประดับตามช่องของบล็อก


           บล็อกปูพื้น 'ลูกคลื่น     
                 เป็นบล็อกปูถนนที่ออกแบบมาจากประเทศสเปน มีลวดลายเป็นรูปคลื่น ดูนวลตา ช่วยลดความแข็งของก้อน  ปูนลงได้

                           

view