สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


  บริการของเรา

 

                        บริษัทมีบริการเสริมช่วยลูกค้าดังนี้

 

·         ให้คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านแบบผนังรับน้ำหนัก แก่ลูกค้าหรือสถาปนิกของลูกค้า

·         หาสถาปนิกที่มีความชำนาญการออกแบบบ้านผนังรับน้ำหนัก ให้แก่ลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีสถาปนิก

·         คำนวนออกแบบทางวิศวกรรม พร้อมเซ็นรับรองเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง (โดยมีค่าวิชาชีพตามมาตรฐาน)

·         หาผู้รับเหมาที่มีความชำนาญการก่อสร้างเฉพาะด้านให้

·         ให้คำแนะนำเทคนิคการก่อสร้าง กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะสร้างเองหรือมีผู้รับเหมาของตนเอง

 

view